Ashadhi Ekadashi Wishes in Marathi | आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Ashadhi Ekadashi Wishes in Marathi | आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

चंद्र भागेच्या तीरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी!आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

तुका म्हणे माझे हेचि सर्व सुख
पाहीन श्रीमुख आवडीने|
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

देव दिसे ठाई ठाई, भक्तलीन भक्तापाई
सुखालाही आला या हो आनंदाचा पूर
चालला नामाचा गजर| अवघे गरजे पंढरपूर||
आषाढी एकादशीच्या मंगलमय शुभेच्छा!

चंद्र भागेच्या तीरी
उभा मंदिरी
तो पहा विटेवरी
विठ्ठल विठ्ठल जय हरी!
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

अवघा रंग एक झाला
रंगी रंगला श्रीरंग…
देवशयनी आषाढी
एकादशीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा

टाळ वाजे, मृदुंग वाजे
वाजे हरीच्या वीणा !
माऊली निघाले पंढरपुरा,
मुखाने विठ्ठल विठ्ठल बोला…!
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा… !

जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

विठू माऊली तू
माऊली जगाची
माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

पाऊले चालती
पंढरीची वाट
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

डोळे मिटता सामोरे
पंढरपूर हे साक्षात
मन तृप्तीत भिजून
पाही संतांचे मंदिर
देवशयनी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

हेचि दान देगा देवा
तुझा विसर न व्हावा
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

देव दिसे ठाई ठाई, भक्ततीन भक्तापाई ,सुखालाही आला या हो, आनंदाचा पूर, चालला नामाचा गजर, अवघे गरजे पंढरपूर..आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

विठू माऊलीची कृपा आपणा सर्वांवर कायम अशी राहो… आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची… आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

जातां पंढरीसी सुख वाटे जीवा, आनंदे केशवा भेटतांचि, या सुखा उपमा नाही त्रिभुवनी, पाहिली शोधोनी अवघी तीर्थे… आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

देव माझा विठू सावळा… सर्वांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

तुमचिये दासीचा दास करूनि ठेवा, आर्शिवाद द्यावा हाचि मज…आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

ह्रदय बंदिखाना केला, आंत विठ्ठल कोंडीला…आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

सदा माझे डोळे जडो तुझे मुर्ती, रखमाईच्या पती सोयरिया…आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

विठ्ठल विठ्ठल
नाम तुझे ओठी
पाऊले चालती
वाट हरीची…
नाद पंढरीचा
साऱ्या जगा मधी…
चला जाऊ पंढरी
आज आषाढी एकादशी…
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा!

सोहळा जमला आषाढी वारीचा
सण आला पंढरीचा,
मेळा जमला भक्तगणांचा,
ध्यास विठुमाऊलीच्या दर्शनाचा
आषाढी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा

विठ्ठल नामाचा गजर
पंढरी वैकुंठ भूवर
आषाढी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा

आनंदी आनंद भरला
अवघा दाही दिशां कोंदला
संत सज्जनांचा मेळा
भक्तीरंगाने रंगला
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

हरिदास गर्जती हरिनामाच्या कीर्ती
नये माझ्या चित्ती नामा म्हणे
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

अबीर गुलाल उधळीत रंग
नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग
तुम्हा सर्वांना आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

अगा वैकुंठीच्या राया
अगा विठ्ठल सखया
आषाढी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा

बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल
श्री ज्ञानदेवतेकर्म
पंढरीनाथ महाराज की जय
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

जय जय पांडुरंग हरी जय पांडुरंग हरी
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

भगवान विष्णूची कृपा तुम्हाआम्हावर होवो
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

2 thoughts on “Ashadhi Ekadashi Wishes in Marathi | आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा”

Leave a Comment