Marathi Non Veg Jokes – नॉन व्हेज जोक्स मराठी भाग 2

Marathi Non Veg Jokes – नॉन व्हेज जोक्स मराठी भाग 2

भोली सी सूरत
आँखों मे चश्मा
HD मे चिल्लाये
आह ya aallah 😱🤣

तुम्ही बॉम्ब
पेटवत बसाल
आणि ती दुसऱ्याच्या
रॉकेट वर बसून उडून जाईल 😱🤣

Marathi Non Veg Jokes – नॉन व्हेज जोक्स मराठी भाग 2

पेहले हाथ मी लो
चापाघन जग फिर सीधा करो
फिर मुह मी लो
फिर थुक लगाओ
फिर आंदर गुसो
कितना मुश्किल है
सुई मे धागा

आप क्या समझे?😱🤣

👇👇👇 हे देखील वाचा 👇👇👇

जेव्हा मिठीत घ्यायला कुणी नसतं
तेव्हा मुठीत घ्यावा लागतो..

Marathi Non Veg Jokes – नॉन व्हेज जोक्स मराठी भाग 2

जर मनातली गोष्ट समजली असती तर…
कळलं असत कोण -कोण भोस@चा
कुणाकुणाच्या आठवणीत
पिचकाऱ्या सोडतो ते… !😱🤣

एकदा गाढव झोपल्याला बघून..
कुत्रा माघून शॉट मारण्याचा प्रयत्न करतो..
आचानक गाढवाला जाग येती
गाढव:-काय रे…
काय करतोय कुत्रा :- ही ही मस्करी करत होतो
गाढव : मी जर मस्करी केली तर डोळे पांढरे करशील भाड्या. 😱🤣

मी तिच्या मिठीत विसावलो होतो.
मग वाटले की तिचे मराठीचे व्याकरण
तपासावे. म्हणून मी विचारले……
मिठीतला ‘मि’ पहिला की दूसरा?
ती म्हणाली – सातवा 😱🤣

मुलाचं दही जर योग्य जागी गेलं ना….
तर मुली दूध द्यायला लागतात !!

मुलगी : माझे आता लग्न ठरले आहे,
मला विसरून जा, नंदू.
मुलगा : नंदू? पण माझे नाव तर विजय आहे.
मुलगी : तू पण विसरून जा
आणि नंदूला पण सांग.😱🤣

मी:- बोल तुला काय पाहजेत?
ती :- मला माझे बालपण पाहिजे
मी :- बालपण नाही पण बाळंतपण देउ शकतो😱🤣

जर व्हायंच असेल
आयुष्यात मोठ तर
नका खालू
दुसऱ्याच्या गां *त बोट😱🤣

वैभव मुलगी बघायला जातो……
मुलगी लय कडक असती ती आणि वैभव
एकांतात बोलायला येतात-
मुलगी :- माझ्या हृदयात सॉफ्ट कॉर्नर आहे
आणि त्यात आधीच दूसरा कोणितरी बसला आहे
वैभव :- माझ्या चड्डीत पण एक हार्ड कॉर्नर
आहे त्यावर तूझ्यासारख्या 56 बसून गेल्यात😱🤣

दो निप* लेस आपस मे बात कर रहे थे.
1ला – यार बडा दर्द हो रहा
2रा – दर्द तो होगा ही,
लफडा नीचेवाली गली में होता है
और पकड़े हम जाते है

मॅडम : प्रथमेश तु पिकनिकला का येत नाहीस तू ?
प्रथमेश : मॅडम मला झोपतांना बेंबीत बोट घालून झोपायची सवय आहे.
मॅडम : अरे त्यात काय एवढं,
तु माझ्या बेंबीत बोट घालुनझोप ना.
पिकनिकला गेल्यावर रात्री प्रथमेश मॅडम जवळ झोपायला जातो.
मॅडम : अरे प्रथमेश ती बेंबी नाहीये.
प्रथमेश : मॅडम हे तरी कुठे बोट आहे.

Leave a Comment