Marathi Prem Kavita – मराठी प्रेम कविता – संग्रह २

marathi prem kavita, prem kavita in marathi, sad prem kavita in marathi, ektarfi prem kavita in marathi

Marathi Prem Kavita - मराठी प्रेम कविता – संग्रह २
Marathi Prem Kavita – मराठी प्रेम कविता – संग्रह २

Marathi Prem Kavita मराठी प्रेम कविता – संग्रह २

💘 अबोल शब्दातही प्रीतीचा एक अर्थ आहे
माझ्या मनाच्या स्वप्नासाठी माझे प्रेम नि:स्वार्थ आहे..

💘 अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,
खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,
मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,
अशानांच लोक “सभ्य” म्हणुन ओळखतात..

💘 अलगद का होईना
तुझा हात तू माझ्या हातात दिला होतास
काही काळ का असो
माझ्या खान्द्याचा तू आधार घेतला होतास

💘 अलगद धरलेला हात
तू अलगदच सोडला होतास
आणि स्वप्नात बांधलेला संसार
तू अलगदच मोडला होतास

💘 अवघं अंग फितूर होतं
कोणीच आपलं राहत नाही
प्रेमात डोळा दुसर्या कुणाचं
साधं स्वप्नही पाहत नाही

💘 अस कधीतरी घडाव , कुणीतरी माझ्यावर प्रेम कराव… ..
तिने हळूच माझ्याकडे बघाव , मी बघतांना तिने हळूच लाजाव… . .
भर पावसात मग तिच्यासोबत ओलचिंब व्हाव,
भर पावसात अलगद तिला मिठीत घ्याव… .
मी दिसताच तिने मग हळूच हसाव, आणि मी नसतांना तिने रडाव … ..
तिला चीडवल्यावर तिने मुद्दाम रुसा ,
मग तिला मनवन्यासाठी तिला सुंदर गुलाबाच फुलद्याव… . .
तिच्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्याला माझच नाव निघाव,
स्वप्नातही तिला मीच दिसावं…. . .अस कधीतरी घडाव,
कुणीतरी नक्कीच माझ्यावर प्रेम कराव…♥

💘 असं कधीच नाही होणार,
आपण एकमेकांशिवाय जगणार
कारण एका शब्दाचा अर्थ सांगायला,
दुस-या शब्दाची मदत घ्यावीच लागणार

💘 असं फक्त प्रेम असंत त्याला हृदयातचं जपायचं असतं
प्रेमात अधिकार असतो पण गाजवायचा नसतो प्रेमात गुलाम असतो …
पण राबवायचा नसतो प्रत्येकाला स्वातंत्र्य असतं पण स्वतःला स्वातंत्र्य नसतं
नेहमीच एकट्याचं असतं पण दुसऱ्याशिवाय शक्य नसतं
कळत नकळत कसं होतं ते मात्र कधीच कळत नसतं…
असं फक्त प्रेमच असतं

💘 असंच तू माझ्या डोळ्यांतं पाहावं आणि मी तुझ्या
अस़चं तू माझ्या डोळ्यांत पाहावं आणि मी तुझ्या
पाहत पाहत दोघांनी आंधळं व्हावं, कारण प्रेम हे अंधळच असतं म्हणतात !
कसं सांगू तुला किती जड झालंय जगायला
एकेक महिना तुझा चेहरा नाही मिळत बघायला.

💘 असायला हवी अशी एखादी तरी. जिच्यात मी हरवून जावे …….!
रागावले जरी तिला कोणीही घाव माझ्या हृदयात व्हावे …
इजा झाली माझ्या अंगी तर आईग …. तिने म्हणावे …….!
असायला हवी अशी एखादी तरी जिच्यात मी हरवून जावे …….!

💘 असे असावे प्रेम केवळ शब्दानेच नव्हे तर नजरेने समजणारे…
असे असावे प्रेम केवळ सावलीतच नव्हे उन्हात साथ देणारे…
असे असावे प्रेम केवळ सुखातच नव्हे तर दु:खातही साथ देणारे…

💘 असे कितीतरी बंध जुळले असतील तुझ्या आयुष्यात…
एक बंध माझ्याही मैत्रीचे जपशील का शेवट पर्यंत तुझ्या मनात…

💘 असे म्हणतात… हृदय हे जगातील सर्वात मोठे सुंदर मंदिर आहे
हसणाऱ्या चेहऱ्यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा …,
हसणाऱ्या हृदयावर विश्वास ठेवावा कारण
असे हृदय फारच कमी लोकांजवळ असते

💘 आकाशाला टेकतील असे हात नाही माझे ………
चंद्र -सूर्य साठून ठेवीन असे डोळे नाहीत माझे ………..
पण तुझी मैत्री साठून ठेवेन एवढे हृदय नक्कीच आहे माझे

💘 आज एक चूक घडली,
ती माझ्यावर चिडली,
स्वतः बनून अबोली,
गजरा मात्र विसरली.

👇👇👇 हे देखील वाचा 👇👇👇

💘 आज काल स्वप्नांनाही
तुझीच सवय झाली आहे,
जगण्याला ही माझ्या
काहिशी रंगत आली आहे.

💘 आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव करुन दिलीस
जे कधी माझ्या नशिबातुन हरवले होते
आज तेच प्रेम तु सावरुन घेऊन आलीस..
आली आहेस तर तुला एकच मागणे मागतो
तुझे हे प्रेम माझ्यासाठी असेच जपुन ठेव..
जगण्याचे कारण आहे प्रेम तुझे असेच ते जपुन ठेव..
माझे आयुष्य तर कधीच संपले होते माझा प्राण बनुन तु आलीस..
मरेल ग तु दुर गेलीस तर मला तुझ्या मिठित ठेव..
आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणिव करुन दिलीस

💘 आज तुझ्यासाठी लिहिताना शब्द अपुरे पडत आहेत,
माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दच शब्द शोधात आहेत.

💘 आज पुन्हा तुझी आठवण आली
आणि मी उगीच हसु लागलो खोटं खोटं हसताना…
कळलेच नाही, कधी रडु लागलो…

💘 आज सारे विसरली तू नावही न येई ओठांवर…..
कसे मानू तू कधी खरे प्रेम करशील कुणावर……

💘 आज ही माझी सकाळ तुझे नाव घेऊन होते
आणि तुझ्याच स्वप्नां मध्दे माझी सर्व रात्र जाते

Leave a Comment